Welkom bij Dr. Peter Van Hoecke en Dr. Sofie Coolsaet


Op dinsdag 6/2 zijn we vanaf 11u00 door omstandigheden niet meer bereikbaar telefonisch. Voor dringende problemen kan U dan terecht op de wachtdienst, op 1733. Woensdag om 8u00 zijn we er terug.


Van maandag 12/2 tot en met woensdag 14/2 gaan we er even tussenuit. Ook dan kan U op 1733 beroep doen in geval van dringende medische problemen.


Alvast bedankt voor Uw begrip.
Ook als de agenda vol lijkt te staan, hebben we nog mogelijkheden voor dringende problemen.

Daarvoor moet U echter telefoneren en aan het secretariaat melden wat het probleem is. Zij zullen dan in overleg met ons kijken of ze die dringende plaatsen mogen innemen.

Een voorbeeld : een kind met plotse hoge koorts (>38,5°C) zullen we de zelfde dag nog proberen zien, maar bv. keelpijn of een hoest die al 5 dagen bezig is, kan ook de volgende dag nog gezien worden. 

Een attest voor het werk kan indien nodig ook de dag nadien opgemaakt worden, ook al is Uw werkgever daar niet mee akkoord. Attesten voor 1 dag zijn in principe ook niet meer nodig, maar er kunnen geen attesten opgemaakt worden zonder consultatie. Dat is bij wet verboden.

Wil U echt een afspraak voor de zelfde dag, kijk dan stipt om 7 uur naar de online agenda. Dan komen altijd een hele hoop dag-afspraken vrij. Die kunnen enkel op de dag zelf geboekt worden.

Ook huisbezoeken zijn zeer tijdrovend en voorbehouden voor mensen die niet mobiel zijn.

Op die manier proberen we U dan tijdens de drukke wintermaanden toch zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Door de drukte zal onze verpleegkundige Sonja enkel direct telefonisch bereikbaar zijn tussen 10u en 11u30 (behalve op donderdag) en tussen 16u30 en 18u30 op maandag en donderdag.

Maak Uw afspraken zo veel mogelijk via de online agenda aub.

Als U belt, zal U doorgeschakeld worden met het telesecretariaat, en zij kunnen indien nodig ook tussen 8u15 en 10u doorschakelen naar onze verpleegkundige Sonja.

Dank voor Uw begrip !De agenda staat dagelijks overvol. Dat creëert vaak problemen voor patiënten die een acuut probleem hebben. 

Daarvoor zijn er ook de dagafspraken, die 's morgens vanaf 7u00 stipt open komen en geboekt kunnen worden.

Daarnaast zijn er steeds enkele tijdslots voorzien die enkel telefonisch kunnen ingenomen worden, nadat de dringendheid overlegd is met een van de artsen.

Meld dan wel duidelijke aan de telefoon dat het over een dringend probleem gaat, en bel daarvoor niet direct naar de wachtdienst.

Als het écht over een dringend medisch probleem gaat, zullen we U zeker een oplossing proberen bieden.Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken, kunnen we momenteel geen nieuwe patiënten aannemen. Enkel reeds aangemelde patiënten kunnen afspraken maken.
De agenda staat vaak overvol, en we kunnen niet steeds iedereen op de dag zelf een afspraak geven. Daarom zijn er de volgende regels ivm. afspraken : 

Indien U zonder enige verwittiging (desnoods achteraf) niet op afspraak komt, wordt Uw login geblokkeerd. U moet dan telefoneren om een afspraak te kunnen maken.

Bij herhaling van een no-show, zal U niet meer terecht kunnen in onze praktijk.


Stipt om 7u00 komen de dagafspraken vrij. Dat zijn afspraakmomenten die wij vrij houden zodat we ook patiënten met dringende problemen op de dag zelf nog kunnen helpen. Houd er rekening mee dat die vaak snel worden ingenomen, en dat U dus best stipt om 7u inlogt.


Huisbezoeken zijn voor niet-mobiele patiënten bedoeld. We vragen iedereen om zo veel mogelijk naar de praktijk te komen, aangezien we efficiënter en kwalitatiever kunnen werken op raadpleging dan op huisbezoek. 

Huisbezoeken worden ook best voor 10 uur aangevraagd. Bij vraag voor een huisbezoek in de namiddag, kunnen we dit niet garanderen de zelfde dag. 

Er kunnen geen huisbezoeken gedaan worden voor patiënten die zich perfect kunnen verplaatsen : koortsig of grieperig zijn, buikgriep e.d. zijn geen reden op zich om daarvoor een huisbezoek te vragen. We hebben op een dag gewoon niet genoeg tijd om zo veel huisbezoeken te doen.


Uiteraard zullen we voor zeer dringende problemen ook dan nog op huisbezoek komen, dat bepalen we dan in overleg.


Terug naar normaal...?


Aangezien de Covid-crisis nu (hopelijk) in zijn eindspel zit, zal de werking van de praktijk terug zijn zoals voordien.

Dit is nodig om terug de beoogde kwaliteit van zorg te kunnen aanbieden, die door de Covid-epidemie zwaar onder druk is komen te staan.

Dat wil zeggen : 

- heeft U een medisch probleem, maak dan een afspraak.

Teleconsulten of e-mails vervangen geen raadpleging en waren enkel een oplossing om door de massa werk te geraken. Teleconsulten kunnen nuttig zijn voor korte vragen of in geval van administratieve problemen.

- Er worden geen attesten arbeidsongeschiktheid geschreven zonder onderzoek.

Dat is nog steeds een verplichting vanuit de wet, en het was slechts tijdelijk mogelijk om daar van af te wijken. Voor ELK attest arbeidsongeschitkheid waarbij nog geen consultatie gebeurde, moet dus een afspraak gemaakt worden. Als Uw werkgever een attest vraagt voor 1 dag ziekte, gelieve hem er dan op te wijzen dat dit nutteloze administratie is. Bij veel bedrijven is dit intussen niet meer verplicht.

Voor een eventuele verlenging kan wel contact opgenomen worden telefonisch, en dan bekijken we dat individueel. Hetzelfde geldt voor kinesitherapie-attesten : een raadpleging is hiervoor noodzakelijk.

- medicatievoorschriften worden enkel in uitzonderlijke gevallen online gezet zonder consultatie.

Er worden tijdens de raadpleging in principe voldoende voorschriften opgeladen. Als die op zijn, is het tijd voor een nieuwe raadpleging. In geval van misverstanden of vergetelheid kan dat wel nog via een teleconsult.

- e-mails met korte vragen kunnen, maar hou er rekening mee dat die niet steeds snel worden beantwoord. Afhankelijk van de drukte kan dat tot enkele dagen duren. Er worden tijdens weekends en vakanties geen e-mails gelezen. Stuur geen mails met vragen voor afspraken aub. Dat gebeurt best via de online agenda of telefonisch.


Deze maatregelen moeten er voor dienen dat de kwaliteit van de zorg terug op het niveau van voor de Covid-epidemie komt. 

Ook voor ons was het soms gemakkelijk om zaken telefonisch op te lossen, maar dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot problemen en slechtere gezondheid.

Daarom willen we terug naar normaal...


Info over de telefonische consulten : 

Door de drukte kan het zijn dat U niet onmiddellijk teruggebeld wordt.

Terugbellen gebeurt normaal gezien na de avondconsultaties. Als het echter te laat is uitgelopen, kan het zijn dat het pas de dag nadien is.

Heeft U een dringend probleem, meld het dan aub. aan telefoon ! U wordt dan onmiddellijk doorgeschakeld.

Dringend wil zeggen dat U dringend medische hulp nodig heeft, geen administratieve hulp dus (Covid vragen, positieve testen, quarantaine vragen, attesten e.d. zijn NIET dringend)

Bloeduitslagen worden niet meer telefonisch besproken. Daarvoor vragen we U een afspraak te maken.


De parking op de oprit is voorbehouden voor patiënten met een handicap.

Probeer U zeker niet te keren op de oprit, U rijdt zich vermoedelijk vast in een van de plantenbakken ! Rij gewoon achteruit de oprit weer af aub.


Er kan opnieuw met Bancontact betaald worden. Gelieve zo veel mogelijk met de kaart (ook contactloos) of met Payconiq te betalen, zodat we zo weinig mogelijk met contant geld moeten werken.


Voor zeer dringende, levensbedreigende noodgevallen : bel 112 !


Met vriendelijke groeten,

Drs. Peter en Sofie Van Hoecke - Coolsaet
Indien U een afspraak wenst voor dezelfde dag, vragen we U die vóór 10 uur te maken. 


Huisartsenpraktijk Bieststraat in Laarne - Kalken Laarne dokter huisarts